امیر کوهکن

امیر کوهکن

تاریخ تولد : 10/10/1371

شروع اسکیت به صورت مبتدی از سن 4 سالگی

فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386آغاز کرد که در عرصه حرفه ای بسیار خوش درخشید.

در سال 1392از ورزش قهرمانی کناره گیری کرد و برای مدتی در مسابقات حضور پیدا نکرد.

شروع دوباره تمرینات وی در سال 1395 توسط تیم اسفلای با انرژی و انگیزه بیشتر جانی دوباره گرفت.

اعزام های برون مرزی امیردو دوره در سال2011 کره جنوبی در مسابقات جهانی و در سال2010در کشور چین در مسابقات آسیایی بوده است.

حضور درخشان در چهار دوره لیگ با کسب مقام های طلایی

چندی از مقام ها : مقام اول 10 کیلومتر در سال های 1389 -1390 -1391

با وجود تمام سختی ها در بهترین سطح آمادگی بدنی در حال تمرین میباشد و در تیم اسفلای به دلیل برخورداری از محبوبیت بین هم تیمی ها لغب کاپیتان به او داده شده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published.