يكتا محسني

يكتا محسني

متولد 04/09/1375

فعاليت اسكيت خود را از ١٠ سالگي در سال ١٣٨٥ آغاز کرد که از همان ابتدا توانست با نشان دادن توانایی خود ورزش حرفه ای را آغاز کند.

9سال متوالی سابقه دعوت و شرکت در اردو تیم ملی را دارد.

شركت درمسابقات ليگ كشوري و كسب مقام هاي درخشان در چند سال اخیر توانسته یکتا را به بازیکنی توانمند, قوی و سرشناس تبدیل کند.

كسب رنكينگ اول ماده one lap و 1000 متر در آخرين دوره ليگ فقط یکی از ده ها مقام وی است.

اعزام به مسابقات برون مرزي در سال هاي :

٢٠٠٨ مسابقات اوپن كره جنوبي

٢٠١١ مسابقات جهاني كره

٢٠١٤ مسابقات آسيايي چين

Leave a Comment

Your email address will not be published.