البرز ديو سالار

البرز ديو سالار

متولد ١٣٧٩/٠٢/٢١

شركت دو دوره ليگ با سابقه کمی که در عرصه قهرمانی دارد اما بسیار خوب وارد ورزش حرفه ای شده و مسیر را به درستی در حال طی کردن است.

از جمله افتخارات این بازیکن کسب مقام سومی لیگ کشوری در دومین تجربه خود در مسابقات رسمی و همینطور کسب مقام اول ماده 100 متر و مقام دوم در one lap استان البرز میباشد.

بسيار با پشتكار و انگيزه مشغول تمرينات سخت ميباشد.

به امید خدا و با یاری مربی گرانقدر تیم آينده بسيار درخشاني را رقم خواهد زد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.